۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰۹:۲۴ ۸۲۶
طبقه بندی: منجم شوید
چچ
آموزش چند رسانه ای

آموزش چند رسانه ای

در این بخش می توانید ویدیوهای آموزشی با موضوعات متنوع در حوزه نجوم و اکتشافات فضایی را مشاهده کنید.

خورشیدگرفتگی چیست؟ عکاسی از خورشیدگرفتگی

خورشیدگرفتگی 1 تیر 1399 پدیده های جالب در طول خورشیدگرفتگی

اقلیم فضایی و اهمیت آن
ابرماه چیست؟
آموزش عکاسی از سیارات (قسمت اول) آموزش عکاسی از سیارات (قسمت دوم)


آموزش عکاسی از سیارات (قسمت سوم)
آموزش عکاسی از عمق آسمان (قسمت اول)
آموزش عکاسی از عمق آسمان (قسمت دوم)
آموزش عکاسی از عمق آسمان (قسمت سوم)
آموزش عکاسی طبیعت آسمان شب (قسمت اول)
آموزش عکاسی طبیعت آسمان شب (قسمت دوم)

آموزش عکاسی طبیعت آسمان شب (قسمت سوم)


وبینار فیزیک فضای نزدیک زمین؛ یونوسفر و مگنتوسفر (قسمت اول)


وبینار فیزیک فضای نزدیک زمین؛ یونوسفر و مگنتوسفر (قسمت دوم)


وبینار اقلیم فضایی؛ مفاهیم فیزیکی، تأثیرات و فعالیتهای بین المللی (قسمت اول)


وبینار اقلیم فضایی؛ مفاهیم فیزیکی، تأثیرات و فعالیتهای بین المللی (قسمت دوم)
وبینار کاربرد IDL در تحلیل داده های خورشیدی (قسمت اول)
وبینار کاربرد IDL در تحلیل داده های خورشیدی (قسمت دوم)
وبینار تحلیل داده های خورشیدی با SSW (قسمت اول)
وبینار تحلیل داده های خورشیدی با SSW (قسمت دوم)
وبینار تحلیل داده های کیهانشناسی با CosmoMC
وبینار پردازش و تحلیل داده های نجومی با Astropy
وبینار اصول طراحی و عملکرد تلسکوپها با اپتیک فعال
وبینار اصول طراحی و عملکرد تلسکوپها با اپتیک تطبیقی
وبینار اخترفیزیک فراکهکشانی
وبینار خورشید؛ آزمایشگاه فیزیک پلاسما
وبینار کیهانشناسی از گذشته تا امروز
وبینار کاربرد تاسواره ها در اکتشافات فضایی
وبینار شبیه سازی تلسکوپ های پرتو ایکس با Geant4
وبینار آشکارسازی رادیویی پرتوهای کیهانی