۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۵:۴۷ ۴۵۵
طبقه بندی: نگارخانه
چچ
تصویر خورشید

تصویر خورشید

تصاویر خورشید با استفاده از تلسکوپ کرونادوی 90 میلیمتری سازمان فضایی ایران در فیلتر اچ آلفا به ثبت رسیده است.

تصویر فوق در تاریخ 14 دی ماه 1400، با استفاده از تلسکوپ کرونادوی خورشیدی ۹۰ میلمتری سازمان فضایی ایران در فیلتر اچ آلفا به ثبت رسیده است. در این تصویر دوعارضه زبانه های خورشیدی (در لبه های خورشید) و پلاژها دیده می شود. برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید.

زبانه های خورشیدی، فورانهایی درخشان از سطح خورشید هستند، زبانه ها متصل به سطح خورشید بوده و تا محدوده ی جو خورشید (تاج) گسترش می یابند. آنها تا چندین ماه بر روی خورشید باقی می مانند.
پلاژها، مناطق فعال و درخشان در کروموسفر خورشید هستند که در اطراف لکه های خورشیدی ظاهر می شوند. این مناطق نشاندهنده دما و چگالی بالاتر در کروموسفر هستند. معمولا پلاژهای درخشان پیش از لکه های خورشیدی نمایان می شوند و بنابراین خبر از ظهور لکه ها را می دهند. پلاژها غالبا از لکه ها بسیار بزرگتر هستند و پس از ناپدید شدن لکه های متناظرشان، همچنان روی خورشید باقی می مانند.


آرشیو تصاویر
سال 1400 سال ۱۳۹۷
سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۶