۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۵:۴۴ ۵۰۰
طبقه بندی: نگارخانه
چچ
فراخوان ارسال اثر

فراخوان ارسال اثر

با تکمیل فرم ارسال اثر، تصاویر زیبای نجومی خود را برای نمایش در پورتال نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران برای ما ارسال کنید.

برای نمایش تصاویر زیبای نجومی خود درپورتال نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و به همراه تصاویر خود به ایمیل isao@isa.ir ارسال نمایید.

فایل های پیوست