فهرست مطالب رصدخانه اپوسوس
  • رصدخانه اپوسوس
    دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۲۰

    رصدخانه اپوسوس

    پروژه سیستم اپتیکی زمین پایه رصد اجرام فضایی (APOSOS) اقیانوسیه و آسیا توسط چین، پرو و ترکیه درسال ۲۰۰۸ پیشنهاد شد و در دومین جلسه شورای اپسکو در سال ۲۰۰۹ تصویب گردید.