فهرست مطالب درباره ما
  • معرفی نجوم و اکتشافات فضایی
    دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۳۵

    معرفی نجوم و اکتشافات فضایی

    فضا سالیان متمادی ذهن بشر را معطوف خود کرده است و اینک بسیاری از کشورها منابع زیادی را برای تحقیق و توسعه در این زمینه صرف می‌کنند. امروزه دانش ستاره شناسی و علوم فضایی ...