یکشنبه, ۰۹ مرداد ۱۴۰۱۰۹:۲۰۴۱
طبقه بندی:تازه ها
چچ
دریافت فیلم وبینار آشکارسازی رادیویی پرتوهای کیهانی

دریافت فیلم وبینار آشکارسازی رادیویی پرتوهای کیهانی

بخش نجوم سازمان فضایی ایران، وبینار "آشکارسازی رادیویی پرتوهای کیهانی" را در تاریخ 26 تیرماه 1401برگزار نمود.

بخش نجوم سازمان فضایی ایران، وبینار "آشکارسازی رادیویی پرتوهای کیهانی" از سلسله وبینارهای آموزشی و ترویجی نجوم رصدی و فضایی را در تاریخ 26 تیرماه 1401 برگزار نمود. مدرس این دوره آقای دکتر محمد سبوحی،‌ دکتری اخترفیزیک دانشگاه سمنان بودند.فیلم این وبینار از اینجا قابل دسترسی است. ​


آدرس کوتاه شده: