دوشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۱۰۹:۱۱۴۳
طبقه بندی:تازه ها
چچ
انقلاب تابستانی

انقلاب تابستانی

انقلاب تابستانی امسال در تاریخ 21 ماه ژوئن 2022 مصادف با 31 خرداد 1401 در ساعت 13:44 به وقت محلی رخ خواهد داد. این روز، بلندترین روز سال (14 ساعت و 35 دقیقه) می باشد.

برای یک ناظر زمینی در قطب شمال، خورشید هر سال در ماه خرداد به بالاترین موقعیت در آسمان می رسد. روزی که این اتفاق به نقطه اوج برسد، انقلاب تابستانی نامیده می شود. به همین ترتیب، برای یک ناظر در قطب جنوب، خورشید در روز انقلاب زمستانی به بالاترین موقعیت خود در آسمان خواهد رسید. برای هر نیمکره از زمین، طولانی ترین مدت روشنایی روز در سال مربوط به انقلاب تابستانی و کوتاهترین طول روز در سال متناظر با انقلاب زمستانی می باشد.
در زمان انقلاب تابستانی، مکان هایی از زمین که درون دایره قطب شمال (عرض جغرافیایی 66.56 درجه شمالی) هستند، در تمام طول شب خورشید را دقیقا در افق مشاهده می کنند و همه مکان های شمالی آن به مدت 24 ساعت خورشید را بالاتر از سطح افق مشاهده خواهند کرد که به آن آفتاب نیمه شب یا آفتاب نیمه تابستان و یا روز قطبی گفته می شود.
از طرف دیگر، مکان های واقع در دایره قطب جنوب (عرض جغرافیایی 66.56 درجه جنوبی) خورشید نیمروزی را دقیقا در افق مشاهده می کنند و همه مکان های جنوبی آن در کل آن شبانه روز، خورشید را بالاتر از افق نخواهند دید که به آن شب قطبی گفته می شود. در زمان انقلاب زمستانی، این تأثیرات بر روی هر دو نیمکره کاملاً برعکس خواهد بود.
در انقلاب تابستانی، حداکثر انحراف محوری زمین به سمت خورشید 23.44 درجه است. به همین ترتیب، میل خورشید از استوای آسمانی 23.44 درجه است. همانطور که از نام آن پیداست، انقلاب تابستانی در طول تابستان اتفاق می افتد. زمان انقلاب در نیمکره شمالی، ماه ژوئن و در نیمکره جنوبی ماه دسامبر است. در نیمکره شمالی، انقلاب ماه ژوئن، انقلاب تابستانی است که طول روز بیشتر از شب است در حالی که در نیمکره جنوبی، انقلاب زمستانی است و مدت شب بیشتر از روز خواهد بود.بر اساس تقویم گرگوری، انقلاب تابستانی زمانی بین 20 ژوئن و 22 ژوئن در نیمکره شمالی و بین 20 دسامبر تا 23 دسامبر در نیمکره جنوبی رخ می دهد. از همین تاریخ ها در نیمکره مقابل به عنوان انقلاب زمستانی یاد می شود. انقلاب تابستانی امسال در تاریخ 21 ماه ژوئن 2022 مصادف با 31 خرداد 1401 در ساعت 13:44 به وقت محلی رخ خواهد داد.
در طول تاریخ چند هزاره ساله بشر ، انقلاب تابستانی در بسیاری از فرهنگ ها به عنوان زمان مهمی از سال در نظر گرفته می شده و توسط جشنواره ها و آیین ها مورد توجه بوده است . در تاریخ باستان، در بسیاری از مناطق معتدل زمین به ویژه اروپا، انقلاب تابستانی، اواسط تابستان در نظر گرفته می شد اما امروزه، در بسیاری از کشورها و تقویم ها به عنوان آغاز تابستان دیده می شود.
فصل های مختلف نیز به این دلیل اتفاق می افتند که محور چرخش زمین عمود بر صفحه مداری آن نیست (صفحه دایره البروج) و این دو نسبت به هم زاویه ای در حدود 23.44 درجه می سازند. در نتیجه برای نیمی از سال، نیمکره شمالی به سمت خورشید متمایل است در حالی که برای نیمسال دیگر، نیمکره جنوبی این تمایل را دارد. دو لحظه ای که تمایل محور چرخشی زمین به حداکثر اندازه برسد، زمان وقوع انقلابین است.
تعیین دقیق زمان انقلابین کار آسانی نیست. با نزدیک شدن خورشید به حداکثر و حداقل میل، تغییرات در میل خورشید کوچکتر می شوند. روزهای قبل و بعد از انقلابین، سرعت تغییر میل کمتر از 30 ثانیه قوسی در روز خواهد بود که به عبارت دیگر کمتر از 1/60 اندازه زاویه ای خورشید می باشد.


آدرس کوتاه شده: