یکشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۳۱ ۱۰۹
طبقه بندی: تازه ها
چچ
دریافت فیلم وبینار تحلیل داده های کیهانشناسی با Cosm MC

دریافت فیلم وبینار تحلیل داده های کیهانشناسی با Cosm MC

بخش نجوم سازمان فضایی ایران، وبینار "تحلیل داده های کیهانشناسی با Cosmo MC" را در تاریخ 27 مهرماه 1400 برگزار نمود.

بخش نجوم سازمان فضایی ایران، وبینار "تحلیل داده های کیهانشناسی با Cosmo MC" از سلسله وبینارهای آموزشی و ترویجی نجوم رصدی و فضایی در تاریخ 27 مهرماه 1400 برگزار نمود. مدرس این دوره دکتر حسین مصحفی، پژوهشگر پسادکتری کیهانشناسی از پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM) بودند.فیلم این وبینار از اینجا قابل دسترسی است. ​


آدرس کوتاه شده: