یکشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۱۲ ۱۳۲
طبقه بندی: اخبار داخلی
چچ
ایجاد مرکز کنترل رصدخانه های سازمان فضایی ایران

ایجاد مرکز کنترل رصدخانه های سازمان فضایی ایران

مرکز کنترل رصدخانه های سازمان فضایی ایران با هدف مدیریت یکپارچه رصدخانه ها در پایگاه فضایی ماهدشت ایجاد می گردد.

مرکز کنترل و مدیریت رصدخانه های سازمان فضایی ایران با توان داخلی کارشناسان سازمان در حال توسعه و راه اندازه است. بهره برداری از این مرکز در حالت آزمون از ابتدای آبان ماه 1400 آغاز شده و در آینده نزدیک به حالت عملیاتی خواهد رسید.سازمان فضایی ایران در حال حاضر دارای دو رصدخانه علمی تحقیقاتی (خیام و اپسوس) با مأموریت پایش اجرام نزدیک به زمین، نورسنجی و بطور کلی پژوهش های رصدی اپتیکی می باشد. هدف از تأسیس این دو رصدخانه ترویج، عمومی سازی و آموزش علم نجوم، پژوهش در زمینه اخترشناسی و اجرام نزدیک به زمین می باشد. مدیریت یکپارچه دو رصدخانه به ویژه در زمان هایی که رصدهای همزمان در هر دو رصدخانه برگزار می گردد امری ضروری است.

مرکز کنترل رصدخانه های سازمان فضایی ایران با هدف مدیریت و کنترل یکپارچه و متمرکز رصدخانه های سازمان و در قالب پروژه اصلاح و به روزرسانی زیرساخت های نجوم و اکتشافات فضایی ایجاد می گردد.. این مرکز از طریق زیرساخت ارتباطی پرسرعت با رصدخانه های سازمان فضایی ایران و با بهره گیری از قابلیت کنترل از راه دور تجهیزات رصدی و گنبد این رصدخانه ها، قابلیت کنترل همزمان هر دو رصدخانه را برای منجمان فراهم می کند. مرکز کنترل رصدخانه ها با ایجاد فضای استاندارد فعالیت نیروی انسانی، امکان داده گیری از رصدخانه های سازمان فضایی ایران در فصول متفاوت آب و هوایی را فراهم می کند و باعث افزایش بازده عملکرد کارشناسان رصدخانه ها در زمان رصد، افزایش تعداد شب های رصدی و تسهیل شرایط رصد خواهد شد. از ویژگی های این مرکز، ارتباط آن با سایر بخش های عملیاتی سازمان فضایی ایران همچون مرکز ملی مدیریت داده و خدمات فضایی و مرکز کنترل ماموریت ماهواره های بومی و ملی خواهد بود که قابلیت مدیریت دقیق و هدفمند رصدخانه ها، تبادل داده های رصدی و پردازش سریع این داده ها در زمان رصد رویدادهای نجومی و پایش فضایی را فراهم می کند.


آدرس کوتاه شده: