سه شنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۱ ۷۶
طبقه بندی: تازه ها
چچ
دریافت فیلم وبینار کاربرد IDL در تحلیل داده های خورشیدی

دریافت فیلم وبینار کاربرد IDL در تحلیل داده های خورشیدی

بخش نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران، وبینار با موضوع "کاربرد IDL در تحلیل داده های خورشیدی" را در تاریخ 15 تیرماه 1400 برگزار نمود.

بخش نجوم سازمان فضایی ایران، وبینار "کاربرد IDL در تحلیل داده های خورشیدی" از سلسله وبینارهای آموزشی و ترویجی نجوم رصدی و فضایی در تاریخ 15 تیرماه 1400 برگزار نمود. مدرس این دوره دکتر نسیبه علیپور، پژوهشگر پسادکتری دانشگاه زنجان بودند.فیلم این وبینار از طریق لینک های زیر قابل دانلود است؛


آدرس کوتاه شده: