شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۵۰ ۱۱۰۳
طبقه بندی: رویدادها
چچ
سلسله وبینارهای مرزهای دانش در شناخت جهان هستی

سلسله وبینارهای مرزهای دانش در شناخت جهان هستی

بخش نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی با همکاری انجمن نجوم ایران، سلسله وبینارهای "مرزهای دانش در شناخت جهان هستی" را به مناسبت هفته پژوهش از تاریخ 20 لغایت 24 آذرماه 1400 برگزار می نماید. این وبینارها ساعت 17 هر روز برگزار می گردند و شرکت در آنها آزاد و رایگان است.

بخش نجوم سازمان فضایی ایران با همکاری انجمن نجوم ایران، سلسله وبینارهای "مرزهای دانش در شناخت جهان هستی" را به مناسبت هفته پژوهش از تاریخ 20 لغایت 24 آذرماه 1400 برگزار می نماید. در این وبینارها آخرین یافته ها و زمینه های پژوهشی در حوزه نجوم، اخترفیزیک و کیهانشناسی معرفی می گردند تا دانشجویان و پژوهشگران جوان از طریق آشنایی با مرزهای دانش، آخرین موضوعات مورد توجه در بخش های مختلف نجوم را از استادان صاحب نام این حوزه فراگیرند. در همین راستا در برنامه نخست، چهار وبینار در ساعت 17 هر روز برنامه ریزی شده است که عبارتند از:


  • شنبه 20 آذر 1400، ساعت 17:

اخترفیزیک فراکهکشانی با سخنرانی جناب آقای دکتر معین مصلح

عضو هیئت علمی فیزیک دانشگاه شیراز و رئیس هیئت مدیره انجمن نجوم ایران


  • یکشنبه 21 آذر 1400، ساعت 17:

فیزیک خورشید با سخنرانی جناب آقای دکتر رضا رضایی

عضو هیئت علمی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف


  • سه شنبه 23 آذر 1400، ساعت 17:

کیهان شناسی؛ از گذشته تا امروز با سخنرانی جناب آقای دکتر محمد ملک جانی

عضو هیئت علمی فیزیک دانشگاه بوعلی سینا همدان


  • چهارشنبه 24 آذر 1400، ساعت 17:

سیارات فراخورشیدی و قرص های برافزایشی با سخنرانی سرکار خانم دکتر ساره عطائی

عضو هیئت علمی فیزیک دانشگاه فردوسی مشهدعلاقمندان می توانند پس از تکمیل فرم ثبت نام، در این وبینارها به صورت رایگان شرکت نمایند. قابل ذکر است، جزئیات برگزاری این رویداد برای افرادی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند، ارسال خواهد شد. برای شرکت در تمام یا تعدادی از وبینارها یکبار تکمیل فرم ثبت نام کافی است.


فرم ثبت نام وبینار مرزهای دانش در شناخت جهان هستی​


آدرس کوتاه شده: