چهارشنبه, ۰۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۱ ۳۶
طبقه بندی: تازه ها
چچ
دریافت فیلم وبینارهای اقلیم فضایی

دریافت فیلم وبینارهای اقلیم فضایی

بخش نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران، دو وبینار با موضوع اقلیم فضایی را در تاریخ های 25 خرداد و 1 تیرماه 1400 برگزار نمود.

بخش نجوم سازمان فضایی ایران، وبینارهای حوزه اقلیم فضایی را با عناوین "فیزیک فضای نزدیک زمین؛ یونوسفر و مگنتوسفر" و "اقلیم فضایی؛ مفاهیم فیزیکی، تأثیرات و فعالیتهای بین المللی" از سلسله وبینارهای آموزشی و ترویجی نجوم رصدی و فضایی در تاریخ های 25 خرداد و 1 تیرماه 1400 برگزار نمود. مدرس دوره های فوق به ترتیب دکتر محمدجواد کلائی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و میثم هنری جعفرپور، منجم و پژوهشگر علوم فضایی بودند.
فیلم وبینارهای مذکور از طریق لینک های زیر قابل دانلود است؛


آدرس کوتاه شده: