چهارشنبه, ۰۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۲ ۱۴۳
طبقه بندی: تازه ها
چچ
تحول خورشید در یک روز از رصدخانه خیام سازمان فضایی ایران

تحول خورشید در یک روز از رصدخانه خیام سازمان فضایی ایران

این فیلم سری زمانی تحول خورشید را در چهار ساعت نشان می دهد و حاصل پردازش 250 گیگابایت داده اخذ شده از خورشید است.


این ویدیو، سری زمانی تحول خورشید را در چهار ساعت نشان می دهد. این فیلم حاصل پردازش 250 گیگابایت داده اخذ شده از خورشید است. در این مدت هر 2 دقیقه یک تصویر از سطح خورشید و یک تصویر از اتمسفر خورشید ثبت شده، فیلم شامل دو بخش برای نمایش تحولات در اتمسفر و سطح است که برخی از جزئیات شگفت انگیز آن با بزرگنمایی به نمایش درآمده است.


آدرس کوتاه شده: