پنجشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۰۷ ۲۳
طبقه بندی: تازه ها
چچ
تولید زباله فضایی با انهدام ماهواره خودی

تولید زباله فضایی با انهدام ماهواره خودی

هزاران قطعه پسماند فضایی در پی آزمایش موشک ضد ماهواره تولید شد، روسیه با هدف قراردادن ماهواره بازنشسته شوروی در مدار، منجر به تولید هزاران زباله فضایی در مدار شد که منافع همه کشورها را تهدید خواهند کرد.

روسیه، دوشنبه ۲۴ آبان ماه با موشک ضد ماهواره به ماهواره کاسموس ۱۴۰۸ شلیک کرد و بیش از 1500 قطعه پسماند مداری قابل ردیابی و صدها قطعه کوچکتر تولید کرد که می‌تواند تهدیدی برای منافع سایر کشورها باشد.
فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللی پس از رها شدن پسماندها مجبور شدند در ماژولهای محافظ ویژه ای بنام قایق نجات (یک وسیله نقلیه بازگشت خدمه (CRV))، که گاهی به عنوان وسیله نقلیه بازگشت مطمئن خدمه (ACRV) شناخته می شود، پناه بگیرند و ایستگاه بین‌المللی فضایی نیز ناگزیر از انجام مانور مداری و تغییر مدار برای درامان ماندن از آسیب‌های احتمالی شد.
فضانوردان اکنون با خطری چهار برابر بیشتر از حد معمول مواجه هستند، زیرا ایستگاه فضایی بین المللی هر 90 دقیقه از نزدیک یا از میان ابر پسماندها عبور می کند.
ارزیابی اولیه بر اساس خطر ناشی از پسماندهای بزرگ فقط ایجاد مشکل برای ردیابی ماهواره ها بود. اما صدها هزار قطعه کوچک‌تر شناسایی نشدند و هر یک از آنها در صورت برخورد می‌تواند آسیب زیادی وارد کند.
آزمایش‌های تسلیحات ضد ماهواره به دلیل خطراتی که برای خدمه و زیرساخت‌های فضایی در مدار پایین زمین ایجاد می‌کنند، نادر هستند و توسط جامعه فضایی مورد انتقاد قرار می‌گیرند. با این حال تاکنون چندین کشور اقدام به انجام تست‌های مشابه با مقاصد نظامی و سیاسی کرده‌اند. فرانسه، چین و هند از جمله کشورهایی هستند که با آزمایش موشکی در مدار، ماهواره بازنشسته خود را منهدم کرده‌اند.


آدرس کوتاه شده: