شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۵۴ ۳۳
طبقه بندی: تازه ها
چچ
ثبت برخورد جرمی آسمانی به جو مشتری

ثبت برخورد جرمی آسمانی به جو مشتری

یک منجم آماتور به نام جوز لوئیس پریرا (Jose Luis Pereira) از برزیل یک برخورد احتمالی به مشتری را در تاریخ 13 سپتامبر، ساعت 22:39 به وقت برزیل ثبت کرده است.

یک منجم آماتور به نام جوز لوئیس پریرا (Jose Luis Pereira) از برزیل یک برخورد احتمالی به مشتری را در تاریخ 13 سپتامبر، ساعت 22:39 به وقت برزیل ثبت کرده است. شرایط رصدی در زمان این رصد مناسب نبود اما پریرا تصمیم گرفت با کمک نرم افزار DeTeCt برای جستجوی برخورد احتمالی اقدام کند. پس از بررسی ویدیوهای رصدی توسط نرم افزار، هشدار احتمال وجود برخورد بر سطح مشتری توسط نرم افزار صادر شد و پریرا فورا تصویر را برای مارک دلکرویکس (Mark Delcroix) از انجمن نجوم فرانسه جهت تایید ارسال کرد اگر این برخورد، تایید شود این هشتمین برخورد ثبت شده به مشتری از سال 1994 تا کنون است. ابزار مورد استفاده پریرا شامل تلسکوپ نیوتنی 275 میلیمتری با فاصله کانونی f/5.3 با دوربین QHY5III462C و (Televue Powermate 5x (f/26,5 به همراه فیلتر IRUV بود.


برخورد احتمالی ثبت شده توسط لوئیس پریرا (شمال، بالای تصویر و جهت چرخش سیاره از شرق به غرب(چپ به راست) است)


همزمان با پریرا منجمان دیگری نیز این پدیده را ثبت کرده اند. هارالد پالسکه از آلمان، سیمون گالیی از ایتالیا، جبن پاول آرنولد و میشل جاکوئسون از فرانسه، تیبائوت هومبرت، استفان باری، الکس دکسموگین و دیدیر والینگ از انجمن نجوم لورینگ فرانسه موفق به تصویر برداری از این پدیده شدند.
سیاره مشتری به علت جاذبه ی قوی، اجرام سرگردان در آسمان را به سمت خود جذب می نماید. در سال 1994 تکه هایی از دنباله دار Shoemaker-Levy 9 به مشتری برخورد کرد و محل برخورد بزرگ آن تا ماه ها بر جو مشتری باقی ماند. مطالعه این برخورد اطلاعات ارزشمندی از سطح زیرین جو مشتری را در اختیار دانشمندان قرار داد.


تصویر برخورد دنباله دار Shoemaker-Levy 9 در سال 1994


برخورد بزرگ دیگری 15 سال بعد رخ داد. در این برخورد، جرمی به ابعاد اقیانوس آرام به مشتری برخورد کرد. اثر این برخورد نیز به اندازه کافی بر روی جو مشتری باقی ماند تا دانشمندان بیشتر آن را مطالعه کنند. اما برای برخورد اخیر این اتفاق نیفتاده است و سریع تر از آن بوده که رصدخانه های بزرگ نجومی آن را ثبت و مطالعه کنند. این پدیده ارزش فعالیت منجمان آماتور در ثبت وقایع گذرا و کوتاه مدت نجومی را بیشتر مشخص می کند.


آدرس کوتاه شده: