شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۵۷ ۲۹
طبقه بندی: تازه ها
چچ
نپتون در مقابله با خورشید

نپتون در مقابله با خورشید

سه شنبه 23 شهریور ماه 1400 مصادف با 14 سپتامبر 2021، خورشید و سیاره نپتون در مقابله خواهند بود. این پدیده در ساعت 13:42 به وقوع می پیوندد. این رویداد از تهران با یک تلسکوپ کوچک نیز قابل مشاهده خواهد بود.

وقتی سیاره نپتون دقیقا در نقطه مقابل خورشید در آسمان قرار بگیرد، مقابله رخ می دهد. سیاره نپتون در برج دلو بوده و بیشتر اوقات شب قابل مشاهده خواهد بود و در حدود نیمه شب به وقت محلی تهران به بالاترین نقطه در آسمان می رسد.
از تهران این پدیده بین ساعات 21:10 تا 05:00 قابل مشاهده خواهد بود. هنگامی که نپتون تا ارتفاع 22 درجه از افق جنوب شرقی بالا بیاید یعنی از حوالی ساعت 21:10 قابل رویت می باشد. در ساعت 01:05 به بالاترین نقطه خود در آسمان یعنی 49 درجه بالاتر از افق جنوبی خواهد رسید و در ساعت 05:00 به ارتفاع 21 درجه از افق جنوب غربی پایین آمده و دیگر امکان رویت آن ممکن نیست.
تقریباً در همان زمان که نپتون از نقطه مقابله عبور می کند، نزدیکترین فاصله خود را از زمین نیز دارد که اصطلاحاً به آن نقطه حضیض گفته می شود و این باعث می شود تا این سیاره از دید ناظر زمینی در بزرگترین و درخشان ترین شکل خود رویت شود.
این اتفاق به این سبب رخ می دهد که وقتی نپتون در آسمان درست در مقابل خورشید قرار می گیرد، زمین از میان نپتون و خورشید عبور می کند و زمین و نپتون هر دو در یک سمت خورشید قرار می گیرند که در تصویر زیر (این تصویر به مقیاس رسم نشده است) نشان داده شده است.هنگامی که یک سیاره در مقابله است، منظومه شمسی به گونه ای همسو می شود که آن سیاره و زمین در یک سمت خورشید قرار بگیرند. در این زمان، این سیاره در حضیض یا نزدیک ترین فاصله با زمین قرار دارد.
با این حال، در واقعیت نپتون در منظومه شمسی در مدار بسیار دورتری از زمین به دور خورشید می چرخد (با فاصله متوسط از خورشید 30.07 برابر زمین) بنابراین اندازه زاویه ای آن در چرخه بین مقابله و مقارنه، خیلی متفاوت نیست.
در هنگام مقابله، نپتون در بیشتر طول شب قابل مشاهده است. قرارگیری آن در آسمان در مقابل خورشید، بدان معناست که در حوالی زمان غروب خورشید، طلوع می کند و تقریباً در زمان طلوع خورشید، غروب می کند. حدود نیمه شب به وقت محلی نیز به بالاترین نقطه خود در آسمان می رسد.
در لحظه مقابله، نپتون در فاصله 28.92 واحد نجومی (AU) قرار خواهد گرفت و قطر آن 2.4 ثانیه قوسی خواهد بود و با قدر 7.8 می درخشد. مختصات آسمانی نپتون نیز در زمان مقابله به این شرح است: بعد آن 23 ساعت و 30 دقیقه و 30 ثانیه و میل آن 4 درجه و 27 دقیقه که واقع در برج دلو می باشد.
روز سه شنبه طلوع و غروب آفتاب به ترتیب در ساعت 06:45 و 19:13 است. زمان طلوع و غروب ماه نیز 14:45 و 00:26 می باشد. در این موقعیت فاز ماه 61 درصد و سن آن 7 روز خواهد بود.


آدرس کوتاه شده: