شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۷:۲۲ ۴۹
طبقه بندی: رویدادها
چچ
وبینار شبیه سازی ذرات و پرتوهای کیهانی با کورسیکا (جلسه دوم)

وبینار شبیه سازی ذرات و پرتوهای کیهانی با کورسیکا (جلسه دوم)

بخش نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران، وبینار "شبیه سازی ذرات و پرتوهای کیهانی با کورسیکا (جلسه دوم)" را در روز سه شنبه مورخ 30 شهریورماه 1400 برگزار می نماید. شرکت در این وبینار برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

بخش نجوم سازمان فضایی ایران، وبینار "شبیه سازی ذرات و پرتوهای کیهانی با کورسیکا (جلسه دوم)" از سلسله وبینارهای آموزشی و ترویجی نجوم رصدی و فضایی را در روز سه شنبه مورخ 30 شهریورماه 1400 ساعت 14 برگزار می نماید. کلیه علاقمندان می توانند پس از تکمیل فرم ثبت نام، در این وبینار به صورت رایگان شرکت نمایند. قابل ذکر است، جزئیات برگزاری این رویداد برای افرادی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند، ارسال خواهد شد.فرم ثبت نام وبینار شبیه سازی ذرات و پرتوهای کیهانی با کورسیکا (جلسه دوم)


آدرس کوتاه شده: