شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۲۲ ۴۶
طبقه بندی: تازه ها
چچ
بررسی وضعیت رؤیت پذیری هلال صبحگاهی ذی الحجه و شامگاهی محرم 1442

بررسی وضعیت رؤیت پذیری هلال صبحگاهی ذی الحجه و شامگاهی محرم 1442

هلال صبحگاهی آخر ماه ذی الحجه 1442 هجری قمری در صبح روز شنبه 16 امرداد ماه 1400 هجری شمسی در تمام مناطق ایران به‌ راحتی با چشم غیر مسلح قابل‌ رؤیت است. همچنین هلال شامگاهی اول ماه محرم در روز دوشنبه 18 امرداد در تمام مناطق ایران به‌راحتی با چشم غیر مسلح قابل‌ رؤیت است.

پیش‌ بینی رؤیت پذیری هلال ماه از دیدگاه محاسبات نجومی وابسته به پارامترهایی مانند سن ماه، جدایی زاویه‌ای از خورشید، ارتفاع از سطح افق، فاز ماه، مدت مکث و پارامترهایی ازاین‌ دست می‌باشد. بنابر قرارداد در هرماه قمری در غروب روز 29 و 30 اقدام به رصد هلال شامگاهی ماه می‌شود و درصورتیکه رصدگران موفق به رؤیت هلال در یکی از این روزها شوند روز بعد از آن اول ماه قمری آینده خواهد بود. همچنین آخرین هلال قابل رؤیت پیش از مقارنه ماه و خورشید با نام هلال صبحگاهی شناخته می‌شود و باید پیش از طلوع خورشید برای رصد آن اقدام کرد.


بررسی رؤیت پذیری هلال صبحگاهی ذی‌الحجه 1442
همان طور که گفته شد هلال صبحگاهی پیش از مقارنه ماه و خورشید اتفاق می‌افتد. در صبح یکشنبه 17 امرداد طلوع خورشید ساعت 6:21 دقیقه صبح خواهد بود. هنگام طلوع خورشید ارتفاع ماه از افق 5.4 درجه است. همچنین درصد روشن ماه 0.43 درصد و جدایی زاویه‌ای ماه و خورشید 6.6 درجه است. لذا مشخصات هلال نشان می‌دهد که این هلال در صبح یکشنبه غیر قابل رؤیت خواهد بود. به همین دلیل مشخصات هلال صبحگاهی در روز شنبه 16 امرداد را بررسی میکنیم. فاز ماه در لحظه طلوع خورشید در این روز 2.5 درصد و جدایی زاویه‌ای آن با خورشید 17.3 درجه است. همچنین ارتفاع هلال از افق 16.4 درجه است. این هلال با این مشخصات در صبح روز شنبه قابل رؤیت خواهد بود. برای رصد این هلال می توان پس از طلوع ماه که در ساعت 4:50 اتفاق می‌افتد تا پیش از طلوع خورشید اقدام کرد. طلوع خورشید در این روز در ساعت 6:17 خواهد بود.


جدایی زاویه‌ای خورشید و هلال صبحگاهی ذی‌الحجه در لحظه طلوع خورشید روز جمعه 15 امرداد 1400 ساعت 6:17


بررسی رؤیت پذیری هلال شامگاهی محرم
مقارنه ماه و خورشید در ساعت 17:20 روز یکشنبه 17 امرداد رخ می‌دهد. هلال شامگاهی در روز یکشنبه با فاز 0.17 درصد و ارتفاع از افق 4 درجه و جدایی زاویه‌ای 2.3 درجه از خورشید به علت نزدیکی به حد دانژون غیرقابل رؤیت نامیده می‌شود. لذا این هلال در یکشنبه غیرقابل رؤیت است. این هلال پس از غروب روز دوشنبه 18 امرداد به راحتی رؤیت پذیر است. در روز دوشنبه غروب خورشید در ساعت 19:59 و غروب ماه در ساعت 20:45 اتفاق خواهد افتاد. در لحظه غروب خورشید سن ماه 1.1 روز، فاز ماه 1.5 درصد و ارتفاع آن از سطح افق 10.1 درجه خواهد بود. جدایی زاویه‌ای ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید 13 درجه است.
براساس پارامترهای فوق، هلال ماه در شامگاه دوشنبه 18 امرداد ماه 1400 به راحتی رؤیت پذیر است.


نقشه رؤیت پذیری هلال شامگاهی محرم در روز یکشنبه 17 امرداد 1400 هجری شمسی


در تصویر فوق، مناطق رؤیت پذیر در غروب روز یکشنبه با رنگ قرمز نمایش داده‌ شده است. همان‌طور که مشخص است در هیچ‌یک از مناطق کشور هلال ماه قابل‌ رؤیت نخواهد بود.


وضعیت رؤیت پذیری هلال ماه در روز دو‌شنبه 18 امرداد 1400 هجری شمسی


با توجه به نقشه فوق، هلال پس از غروب روز دوشنبه 18 امرداد به راحتی با چشم غیرمسلح رؤیت پذیر است و سه‌شنبه 19 امرداد اول ماه محرم خواهد بود.


آدرس کوتاه شده: