سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۲۲ ۱۳۶
طبقه بندی: رویدادها
چچ
وبینار تأثیر پرتوها و ذرات کیهانی بر ماهواره ها و تجهیزات الکترونیکی

وبینار تأثیر پرتوها و ذرات کیهانی بر ماهواره ها و تجهیزات الکترونیکی

بخش نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران، وبینار "تأثیر پرتوها و ذرات کیهانی بر ماهواره ها و تجهیزات الکترونیکی" را در روز سه شنبه مورخ 26 مردادماه 1400 برگزار می نماید. شرکت در این وبینار برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

بخش نجوم سازمان فضایی ایران، وبینار "تأثیر پرتوها و ذرات کیهانی بر ماهواره ها و تجهیزات الکترونیکی" از سلسله وبینارهای آموزشی و ترویجی نجوم رصدی و فضایی، در روز سه شنبه مورخ 26 مردادماه 1400 ساعت 14 برگزار می نماید. کلیه علاقمندان می توانند پس از تکمیل فرم ثبت نام، در این وبینار به صورت رایگان شرکت نمایند. قابل ذکر است، جزئیات برگزاری این رویداد برای افرادی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند، ارسال خواهد شد.فرم ثبت نام وبینار تأثیر پرتوها و ذرات کیهانی بر ماهواره ها و تجهیزات الکترونیکی


آدرس کوتاه شده: