یکشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۴ ۳۳
طبقه بندی: تازه ها
چچ
زحل در مقابله با خورشید

زحل در مقابله با خورشید

دوشنبه 11 مرداد ماه 1400 مصادف با 2 آگوست 2021 خورشید و سیاره زحل در مقابله خواهند بود. این پدیده در ساعت 10 و 36 دقیقه به وقوع می پیوندد. سیاره زحل با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهده است.

وقتی سیاره زحل دقیقا در نقطه مقابل خورشید در آسمان قرار بگیرد مقابله رخ می دهد. سیاره زحل در برج جدی بوده و بیشتر اوقات شب قابل مشاهده خواهد بود و در حدود نیمه شب به وقت محلی تهران به بالاترین نقطه در آسمان می رسد.
از تهران این پدیده بین ساعات 21:06 تا 05:19 قابل مشاهده خواهد بود. هنگامی که زحل تا ارتفاع 10 درجه از افق جنوب شرقی بالا بیاید یعنی از حوالی ساعت 21:06 قابل رویت می باشد. در ساعت 01:03 به بالاترین نقطه خود در آسمان یعنی 35 درجه بالاتر از افق جنوبی خواهد رسید و در ساعت 05:19 به ارتفاع 10 درجه از افق جنوب غربی پایین آمده و دیگر امکان رویت آن ممکن نیست.
تقریباً در همان زمان که زحل از نقطه مقابله عبور می کند، نزدیکترین فاصله خود را از زمین نیز دارد که اصطلاحاً به آن نقطه حضیض گفته می شود و این باعث می شود تا این سیاره از دید ناظر زمینی در بزرگترین و درخشان ترین شکل خود رویت شود. در صورتی که در هنگام مقارنه، بیشترین فاصله را از زمین خواهد داشت و در نتیجه کوچکتر مشاهده می گردد.
این اتفاق به این سبب رخ می دهد که وقتی زحل در آسمان درست در مقابل خورشید قرار می گیرد، زمین از میان زحل و خورشید عبور می کند و زمین و زحل هر دو در یک سمت خورشید قرار می گیرند که در تصویر زیر نشان داده شده است (تصویر به مقیاس رسم نشده است).هنگامی که یک سیاره در مقابله است، منظومه شمسی به گونه ای همسو می شود که آن سیاره و زمین در یک سمت خورشید قرار بگیرند. در این زمان، این سیاره در حضیض یا نزدیک ترین فاصله با زمین قرار دارد.
با این حال، در واقعیت زحل در منظومه شمسی در مدار بسیار دورتری از زمین به دور خورشید می چرخد (با فاصله متوسط از خورشید 9.54 برابر زمین) بنابراین اندازه زاویه ای آن در چرخه بین مقابله و مقارنه، خیلی متفاوت نیست.
زاویه سیاره زحل به صورتی خواهد بود که نیمکره شمالی خود را در این مقابله نشان دهد و حلقه های آن با زاویه 18 درجه نسبت به خط دید ما متمایل هستند که باعث می شود آنها بسیار خوب نمایان شوند.
در هنگام مقابله، زحل در بیشتر طول شب قابل مشاهده است. قرارگیری آن در آسمان در مقابل خورشید، بدان معناست که در حوالی زمان غروب خورشید، طلوع می کند و تقریباً در زمان طلوع خورشید، غروب می کند. حدود نیمه شب به وقت محلی نیز به بالاترین نقطه خود در آسمان می رسد.
در لحظه مقابله، زحل در فاصله 8.94 واحد نجومی(AU) قرار خواهد گرفت و قطر حلقه آن 18.6 ثانیه قوسی خواهد بود که با قدر 0.2 می درخشد. مختصات آسمانی زحل نیز در زمان مقابله به این شرح است: بعد آن 20 ساعت و 50 دقیقه و 10 ثانیه و میل آن 18 درجه و 31 دقیقه که واقع در برج جدی می باشد.
روز دوشنبه طلوع و غروب آفتاب به ترتیب در ساعت 06:11 و 20:11 است. زمان طلوع و غروب ماه نیز 00:58 و 15:14 می باشد. در این موقعیت فاز ماه 29 درصد و سن آن 23 روز خواهد بود.


آدرس کوتاه شده: