دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۴ ۲۳
طبقه بندی: تازه ها
چچ
مقارنه زهره و مریخ

مقارنه زهره و مریخ

سه شنبه 22 تیرماه 1400 مصادف با 13 جولای 2021، سیارات زهره و مریخ از فاصله 28.1 دقیقه قوسی از یکدیگر عبوری نزدیک خواهند داشت.

دو سیاره زهره و مریخ در تهران، حوالی ساعت 20:41 به وقت محلی، 14 درجه بالاتر از افق غربی قابل مشاهده خواهند بود و به تدریج از ارتفاع آنها کاسته شده و 1 ساعت و 37 دقیقه پس از خورشید در ساعت 22 غروب خواهند کرد.
قدر زهره، 3.9- و قدر مریخ 1.8 می باشد. هر دو جرم در صورت فلکی اسد واقع شده و این دو سیاره در جدایی زاویه ای 28 درجه ای از خورشید قرار خواهند گرفت. در این موقعیت سیاره زهره و مریخ هر دو دارای بعد نجومی یکسانی می باشند که به آن مقارنه گفته می شود.این دو سیاره به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک خواهند شد تا در میدان دید یک تلسکوپ قرار بگیرند، اما با چشم غیر مسلح و یا از طریق دوربین دو چشمی نیز قابل مشاهده هستند. بهترین زمان برای رویت این مقارنه نزدیک، پس از غروب خورشید و از حوالی ساعت 21 الی 22 می باشد.
موقعیت این دو سیاره در لحظه نزدیک ترین فاصله از یکدیگر براساس جدول ذیل است.در 22 تیرماه، طلوع آفتاب در ساعت 05:57 و غروب آفتاب ساعت 20:25 است. طلوع ماه در ساعت 08:55 و غروب آن نیز ساعت 22:57 می باشد. ضمنا در این وضعیت فاز ماه 16 درصد و سن آن 3 روز خواهد بود.


آدرس کوتاه شده: