دوشنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۶ ۹۳
طبقه بندی: تازه ها
چچ
وضعیت رؤیت پذیری هلال صبحگاهی ذی القعده و شامگاهی ذی الحجه

وضعیت رؤیت پذیری هلال صبحگاهی ذی القعده و شامگاهی ذی الحجه

هلال صبحگاهی آخر ماه ذی‌القعده 1442 هجری قمری در صبح روز جمعه 18 تیر ماه 1400 هجری شمسی در تمام مناطق ایران به‌ راحتی با چشم غیر مسلح قابل‌ رؤیت است. همچنین هلال شامگاهی ابتدای ماه ذی‌الحجه در روز یک‌شنبه 20 تیر در تمام مناطق ایران به‌ راحتی با چشم غیر مسلح قابل‌ رؤیت است.

پیش‌بینی رؤیت پذیری هلال ماه از دیدگاه محاسبات نجومی وابسته به پارامترهایی مانند سن ماه، جدایی زاویه‌ای از خورشید، ارتفاع از سطح افق، فاز ماه، مدت مکث و پارامترهایی ازاین‌ دست می‌باشد. بنا بر قرارداد در هر ماه قمری در غروب روز 29 و 30 اقدام به رصد هلال شامگاهی ماه می‌شود و درصورتی‌ که رصدگران موفق به رؤیت هلال در یکی از این روزها شوند روز بعد از آن اول ماه قمری آینده خواهد بود. همچنین آخرین هلال قابل رؤیت پیش از مقارنه ماه و خورشید با نام هلال صبحگاهی شناخته می‌شود و باید پیش از طلوع خورشید برای رصد آن اقدام کرد.


بررسی رؤیت پذیری هلال صبحگاهی ذی‌القعده 1442
همان طول که گفته شد هلال صبحگاهی پیش از مقارنه ماه و خورشید اتفاق می افتد. هنگام طلوع خورشید در صبح شنبه 19 تیر، خورشید و ماه در نزدیکی مقارنه هستند و ارتفاع هلال از افق زیر یک درجه است و لذا در صبح شنبه این هلال رؤیت پذیر نخواهد بود. روز پیش از آن یعنی در روز جمعه 18 تیر، طلوع خورشید ساعت 5:57 دقیقه صبح اتفاق می‌افتد. پیش از طلوع خورشید ارتفاع ماه از افق 9.2 درجه است. همچنین درصد روشن ماه 1 درصد و جدایی زاویه ای ماه و خورشید 10.6 درجه است. لذا مشخصات هلال نشان می دهد که این هلال در صبح جمعه 18 تیر به راحتی قابل رؤیت خواهد بود. برای رصد این هلال می توان پس از طلوع ماه که در ساعت 5:08 اتفاق می افتد تا حدود 20 دقیقه پیش از طلوع خورشید اقدام کرد.


جدایی زاویه‌ای خورشید و هلال صبحگاهی ذی‌القعده در لحظه طلوع خورشید در جمعه 18 تیر 1400


بررسی رؤیت پذیری هلال شامگاهی ذی‌الحجه
مقارنه ماه و خورشید در 04:46 دقیقه شنبه 19 تیر رخ می دهد. هلال شامگاهی در روز شنبه با فاز 0.46 درصد و ارتفاع از افق 5.7 درجه و جدایی زاویه ای 6.9 درجه از خورشید به علت نزدیکی به حد دانژون غیر قابل رؤیت نامیده می شود و جزو هلال های بسیار سخت است و میتوان گفت رصد آن بعید است. اما تلاش برای رصد این هلال می تواند در مناطق شمال غربی ایران که فاز ماه کمی بیشتر از 0.5 درصد است انجام شود. لذا این هلال در شنبه غیر قابل رؤیت و پس از غروب روز یکشنبه 20 تیر به راحتی رؤیت پذیر است. در روز یک‌شنبه غروب خورشید در ساعت 20:23 دقیقه و غروب ماه در 21:37 دقیقه اتفاق خواهد افتاد. در لحظه غروب خورشید سن ماه 1.5 روز، فاز ماه 2.7 درصد و ارتفاع آن از سطح افق 14.5 درجه خواهد بود. جدایی زاویه‌ای ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید 18.2 درجه است.
بر اساس پارامترهای فوق هلال ماه در شامگاه یکشنبه 20 تیر ماه 1400 به راحتی رؤیت پذیر است.


نقشه رؤیت پذیری هلال شامگاهی ذی‌الحجه در شنبه 19 تیر 1400


در تصویر فوق، مناطق رؤیت پذیری در غروب روز شنبه با رنگ قرمز نمایش داده‌ شده است. همان‌طور که مشخص است در هیچ‌یک از مناطق کشور هلال ماه قابل‌رؤیت نخواهد بود.


وضعیت رؤیت پذیری هلال ماه در یک‌شنبه 20 تیر 1400 هجری شمسی


با توجه به نقشه فوق، هلال، غروب یکشنبه 20 تیر به راحتی با چشم غیر مسلح رؤیت پذیر است و دوشنبه 21 تیر اول ماه ذی‌الحجه است.


آدرس کوتاه شده: