شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۱۲ ۲۰
طبقه بندی: تازه ها
چچ
حفاظت زمین در برابر برخورد اجرام فضایی

حفاظت زمین در برابر برخورد اجرام فضایی

تلسکوپ فضایی فروسرخ برای رصد سیارکها ساخته خواهد شد. پیمایشگر NEO طرحی جدید است که برای کشف و توصیف سیارک های خطرناک موجود در نزدیکی زمین طراحی شده است. این تلسکوپ برای کمک به پیشبرد تلاش های حفاظت سیاره ای مورد استفاده قرار می گیرد.

تلسکوپ فضایی نقشه بردار اجرام نزدیک زمین ( پیمایشگر NEO) پس از بررسی موفقیت آمیز آن برای پیشرفت به مرحله بعدی ماموریت خود، تأیید شد و اجازه برای انجام طراحی اولیه آن صادر شده است. تلسکوپ فضایی فروسرخ برای کمک به پیشرفت تلاش های حفاظت سیاره ای طراحی شده است. این تلسکوپ توانمند قادر به کشف و توصیف سیارک ها و دنباله دارهای خطرناکی است که تا فاصله 30 میلیون مایلی از مدار زمین قرار دارند و در مجموع به عنوان اجرام نزدیک زمین یا (Near Earth Object) شناخته می شوند.
مایک کلی از دانشمندان پروژه پیمایشگر NEO می گوید: پیمایشگر NEO باعث سرعت بخشیدن به توانایی ما برای کشف سیارک ها و دنباله دارهایی است که می توانند برای زمین خطرناک باشند. این تلسکوپ هم اکنون در حال طراحی بوده و ظرف یک دهه پس از پرتاب، می تواند 90 درصد سیارک های با اندازه 140 متر یا بزرگتر را کشف و ثبت کند.
پس از اتمام پروژه کشف اجرام نزدیک زمین در ابعاد بزرگتر از 1000 متر در سال 2010، قانون ملی هوانوردی و فضا در سال 2005 ناسا را به کشف 90 درصد از اجرام نزدیک زمین با ابعاد بزرگتر از 140 متر هدایت کرد. ناسا با تلاش و کوشش برای دستیابی به این دستورالعمل در حال حاضر تقریباً 40 درصد از سیارک های نزدیک به زمین را در این محدوده کشف کرده است.
کلی فست مدیر برنامه رصدهای پروژه NEO می گوید: هر شب، ستاره شناسان در سراسر جهان با تلاش فراوان، از تلسکوپ های نوری زمینی برای کشف اجرام نزدیک زمین، مشخص کردن شکل و اندازه آنها استفاده می کنند تا بی خطر بودن این اجرام برای زمین تایید شود. اما این تلسکوپ ها فقط قادر به جستجوی اجرام در آسمان شب هستند در صورتی که پیمایشگر NEO این امکان را میسر می سازد که مشاهدات به صورت شبانه روز ادامه یابد و به طور خاص مناطقی را هدف جستجو قرار می دهد که احتمال خطر این اجرام برای زمین بیشتر است.
کشف، تعیین مشخصات و ردیابی اجرام خطرناک در هر زمان برای بررسی وجود انحراف مسیر یا انجام سایر آماده سازی ها به منظور کاهش ضربه برخورد بسیار مهم است. اگرچه برای قرن آینده هیچ تهدید خطرناکی برای زمین مشاهده نشده است، اما تأثیرات پیش بینی نشده توسط اجرام ناشناخته، هنوز برای زمین خطرناک است. با استفاده از سنسورهایی که در طیف فروسرخ کار می کنند، پیمایشگر NEO به دانشمندان سیاره ای کمک می کند تا اینگونه اجرام را با سرعت بیشتری کشف کنند؛ به عنوان مثال اجرامی که ممکن است در طول روز از سمت خورشید به زمین نزدیک شوند و در حال حاضر مشاهده آنها با استفاده از رصدخانه های نوری زمینی امکان پذیر نیست.
امی ماینزر پژوهشگر ارشد پیمایشگر NEO در دانشگاه آریزونا می گوید: با جستجوی این اجرام در راستای خورشید، پیمایشگر NEO به منجمان کمک می کند تا خطر برخورد چنین اجرامی را که می توانند در آسمان روز به زمین نزدیک شوند، به حداقل برساند. این پیمایشگر توانایی ناسا در تعیین اندازه و ویژگی های اجرامی که به تازگی کشف شده را با استفاده از نور فروسرخ به میزان قابل توجهی افزایش می دهد که این فرایند، مکمل رصدهای پیوسته ای است که توسط رصدخانه های زمینی و رادار انجام می شود.
در حال حاضر پرتاب این تلسکوپ برای نیمه اول سال 2026 برنامه ریزی شده است. این ماموریت توسط آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا (NASA JPL) در جنوب کالیفرنیا در حال توسعه است. پروژه توسط دفتر برنامه ماموریت های سیاره ای ناسا در مرکز پرواز فضایی مارشال مدیریت می شود و تحت نظارت دفتر هماهنگی حفاظت سیاره ای (PDCO) قرار دارد . ناسا، PDCO را در سال 2016 تأسیس کرد تا تلاشهای مداوم آژانس در حفاظت سیاره ای را مدیریت کند.


آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا (NASA JPL) در کالیفرنیا


آدرس کوتاه شده: