چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۴۹ ۲۴
طبقه بندی: تازه ها
چچ
وضعیت رؤیت پذیری هلال صبحگاهی شوال و شامگاهی ذی القعده 1442 هجری قمری

وضعیت رؤیت پذیری هلال صبحگاهی شوال و شامگاهی ذی القعده 1442 هجری قمری

هلال صبحگاهی آخر ماه شوال 1442 هجری قمری در صبح روز چهارشنبه 19 خرداد ماه 1400 هجری شمسی در تمام مناطق ایران به‌ راحتی با چشم غیر مسلح قابل‌ رؤیت است. همچنین هلال شامگاهی ابتدای ماه ذی القعده در روز جمعه 21 خرداد در تمام مناطق ایران به‌ راحتی با چشم غیر مسلح قابل‌ رؤیت است.

پیش‌بینی رؤیت پذیری هلال ماه از دیدگاه محاسبات نجومی وابسته به پارامترهایی مانند سن ماه، جدایی زاویه‌ای از خورشید، ارتفاع از سطح افق، فاز ماه، مدت مکث و پارامترهایی ازاین‌ دست می‌باشد. بنا بر قرارداد در هر ماه قمری در غروب روز 29 و 30 اقدام به رصد هلال شامگاهی ماه می‌شود و درصورتی‌ که رصدگران موفق به رؤیت هلال در یکی از این روزها شوند روز بعد از آن اول ماه قمری آینده خواهد بود. همچنین آخرین هلال قابل رؤیت پیش از مقارنه ماه و خورشید با نام هلال صبحگاهی شناخته می شود و باید پیش از طلوع خورشید برای رصد آن اقدام کرد.


بررسی رؤیت پذیری هلال صبحگاهی شوال 1442
هلال صبحگاهی پیش از مقارنه ماه و خورشید اتفاق می افتد. طلوع خورشید در روز پنجشنبه ساعت 5:52 دقیقه صبح خواهد بود. پیش از طلوع خورشید ارتفاع ماه از افق 1.9 درجه است. همچنین فاز ماه 0.15 درصد و جدایی زاویه ای ماه و خورشید فقط 3.7 درجه می باشد. لذا مشخصات هلال نشان می دهد که این هلال، رؤیت پذیر نخواهد بود. به این ترتیب به بررسی مشخصات هلال در صبح چهارشنبه می پردازیم. در این روز طلوع خورشید در ساعت 5:48 دقیقه است. ارتفاع هلال در لحظه طلوع خورشید 9.3 درجه بالای افق و فاز ماه 1.8 درصد است. جدایی زاویه ای ماه و خورشید در این لحظه 14.6 درجه خواهد بود. ماه تا حدود 11 دقیقه پیش از طلوع خورشید قابل رؤیت است. این مشخصات نشان می دهد که هلال به راحتی در صبح چهارشنبه پیش از طلوع خورشید با چشم غیر مسلح قابل رؤیت می باشد.


جدایی زاویه ای خورشید و هلال صبحگاهی شوال در لحظه طلوع خورشید روز چهارشنبه 19 خرداد 1400


بررسی رؤیت پذیری هلال شامگاهی ذی القعده
مقارنه ماه و خورشید در 14:22 دقیقه پنجشنبه 20 خرداد رخ می دهد. هلال شامگاهی در روز پنجشنبه غیرقابل رؤیت است. رؤیت این هلال پس از غروب روز جمعه 21 خرداد به راحتی امکان پذیر است. در روز جمعه غروب خورشید در ساعت 20:18 دقیقه و غروب ماه در 21:07 دقیقه می باشد. در لحظه غروب خورشید، سن ماه 1.1 روز، فاز ماه 1.3 درصد و ارتفاع آن از سطح افق 10.5 درجه خواهد بود. جدایی زاویه‌ای ماه و خورشید در لحظه غروب خورشید 12.5 درجه است. مدت مکث ماه پس از غروب خورشید حدود 14 دقیقه است.
بر اساس پارامترهای فوق، هلال ماه در شامگاه جمعه 21 خرداد ماه 1400 به راحتی رؤیت پذیر است.


نقشه رویت پذیری هلال شامگاهی ذی القعده در پنج شنبه 20 خرداد 1400


در تصویر فوق مناطق رؤیت پذیر با رنگ قرمز نمایش داده‌ شده است. همان‌طور که مشخص است در هیچ‌یک از مناطق کشور ایران در غروب پنجشنبه، هلال ماه قابل‌ رؤیت نخواهد بود.


وضعیت رویت پذیری هلال ماه در جمعه 21 خرداد 1400


با توجه به نقشه فوق، هلال پس غروب جمعه 21 خرداد به راحتی با چشم غیر مسلح رؤیت پذیر است و شنبه 22 خرداد اول ماه ذی القعده است.


آدرس کوتاه شده: