دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۲۲ ۱۶۵
طبقه بندی: رویدادها
چچ
وبینار فیزیک فضای نزدیک زمین؛ یونوسفر و مگنتوسفر

وبینار فیزیک فضای نزدیک زمین؛ یونوسفر و مگنتوسفر

بخش نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران، وبینار فیزیک فضای نزدیک زمین؛ یونوسفر و مگنتوسفر را در روز سه شنبه مورخ 25 خردادماه 1400 برگزار می نماید. شرکت در این وبینار برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

بخش نجوم سازمان فضایی ایران، وبینار فیزیک فضای نزدیک زمین؛ یونوسفر و مگنتوسفر از سلسله وبینارهای آموزشی و ترویجی نجوم رصدی و فضایی را در روز سه شنبه مورخ 25 خردادماه 1400 برگزار می نماید. کلیه علاقمندان می توانند پس از تکمیل فرم ثبت نام، در این وبینار به صورت رایگان شرکت نمایند. قابل ذکر است، جزئیات برگزاری این رویداد برای افرادی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند، ارسال خواهد شد.


فرم ثبت نام وبینار فیزیک فضای نزدیک زمین؛ یونوسفر و مگنتوسفرآدرس کوتاه شده: