دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۵۸ ۳۹
طبقه بندی: تازه ها
چچ
پسماند فضایی لانگ مارچ 5b در اقیانوس هند سقوط کرد

پسماند فضایی لانگ مارچ 5b در اقیانوس هند سقوط کرد

پسماند فضایی بازمانده از حامل فضایی لانگ مارچ 5b که ایستگاه فضایی تیانگونگ 2 را به مدار زمین برده بود، پس از چند روز دوران بدون کنترل در اطرافت زمین، سرانجام در بامداد یکشنبه با ورود به جو زمین سوخته و بقایای آن در اقیانوس هند سقوط کرد.

پسماند فضایی بازمانده از حامل فضایی لانگ مارچ 5b که ایستگاه فضایی تیانگونگ 2 را به مدار زمین برده بود، پس از چند روز دوران بدون کنترل در اطرافت زمین، سرانجام در بامداد یکشنبه با ورود به جو زمین سوخته و بقایای آن در اقیانوس هند سقوط کرد. قطعات این حامل پس از ورود به جو در آتش سوخت و بقایای آن حدود ساعت 02:00 به وقت گرینویچ در اقیانوس هند و در نزدیکی جنوب غربی هند در آبهای مالدیو سقوط کرد.


محل سقوط لانگ مارچ 5b


پیش از این کارشناسان از احتمال سقوط بقایای لانگ مارچ 5b در خشکی و مناطق مسکونی خبر داده بودند. لانگ مارچ 5b که حامل ایستگاه فضایی تیانگونگ 2 به فضا بود، پس از تزریق محموله خود در مدار از کنترل خارج شد و پس از حدود یک هفته دوران به دور زمین و کاهش دائمی ارتفاع، بامداد یکشنبه با کاهش قابل توجه کمیته ارتفاع مداری خود وارد لایه های چگال جو زمین شد و در اثر اصطکاک ناشی از سقوط، شروع به سوختن کرد. لانگ مارچ 5b، دارای ارتفاع حدود 30 متر و قطر حدود 5 متر و جرمی معادل 20 تن بود که سقوط آن در مناطق شهری می توانست همراه با فاجعه باشد.


آدرس کوتاه شده: