چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۴۶ ۵۳
طبقه بندی: تازه ها
چچ
موضع رسمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران درخصوص آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی

موضع رسمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران درخصوص آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی

هر تقویم یک مبدأ دارد و در عرف اولین سال هر تقویم سال یک محسوب می‌شود. روز اول نخستین قرن هجری خورشیدی، جمعه ۱ فروردین ۱ و روز پایان آن، سه‏‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۰۰ است.

در پی اظهارنظرهای گوناگون پیرامون پایان قرن چهاردهم هجری شمسی و آغاز قرن پانزدهم، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به عنوان نهاد رسمی تدوین و اعلام نظر درخصوص تقویم رسمی کشور بیانیه ای صادر کرده است که متن آن به شرح زیر است؛

معنای قرن یا سده، یکصد سال است. هر تقویم یک مبدأ دارد و در عرف اولین سال هر تقویم سال یک محسوب می‌شود. روز اول نخستین قرن هجری خورشیدی، جمعه یک فروردین ۱ و روز پایان آن، سه‏‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۰۰ است. روز اول قرن دوم هجری خورشیدی، چهارشنبه یک فروردین ۱۰۱ و روز آخر آن، یک‏شنبه ۲۹ اسفند ۲۰۰، است. قرن چهاردهم هجری خورشیدی، از روز چهارشنبه یک فروردین ۱۳۰۱، آغاز شده و روز یک‏شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به انجام خواهد رسید. بنابراین، روز اول قرن پانزدهم هجری خورشیدی، دوشنبه یک فروردین ۱۴۰۱ خواهد بود.

آدرس کوتاه شده: