یکشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰ ۹۵
طبقه بندی: تازه ها
چچ
وقوع طوفان مغناطیسی ضعیف با منشأ خورشیدی

وقوع طوفان مغناطیسی ضعیف با منشأ خورشیدی

یکشنبه 19 بهمن 1399، طوفان مغناطیسی از نوع G-1 به زمین خواهد رسید که در رده ضعیف ترین طوفان های مغناطیسی دسته بندی می شود و اثرات آن محدود به بروز رویدادهای ثانویه در مدارهای قطبی زمین می گردد.

یکشنبه 19 بهمن 1399 ، طوفان مغناطیسی به زمین خواهد رسید. بادهای خورشیدی می توانند ناشی از بروز شراره ها بر روی سطح خورشید باشند که حجم فراوانی از ذرات باردار مانند الکترون ها و پروتون ها را به اعماق فضا پرتاب می کنند و یا از نواحی تحت عنوان حفره های خورشیدی نشأت گرفته باشند که در آنها ذرات پرانرژی خورشید در اثر باز بودن خطوط میدان مغناطیسی به فضای میان سیاره ای جریان می یابند. در اثر برخورد ذرات باردار موجود در بادهای خورشیدی به مگنتوسفر زمین، اختلالات و آشوب هایی مقطعی و موقت در میدان مغناطیسی کره زمین ایجاد می شوند که به آن طوفان مغناطیسی می گویند. طوفان مغناطیسی یکشنبه 19 بهمن ماه حاوی ذراتی با سرعتی بیش از 500 کیلومتر بر ثانیه است که از حفره ای در ناحیه استوایی اتمسفر خورشید سرچشمه گرفته اند. طوفان حاضر بر اساس رده بندی استاندارد از نوع G-1 است که به معنی طوفان مغناطیسی ضعیف است و اثرات آن محدود به بروز رویداد های ثانویه در مدار های قطبی زمین می گردد. این موقعیت می تواند فرصت خوبی برای رصدکنندگان شفق قطبی نیز باشد.
طوفان های مغناطیسی بر اساس اندازه گیری شاخص سیاره ای Kp در 5 رده و بر اساس شدت تاثیرات مغناطیسی تقسیم بندی می شوند. این رویداد به دلیل تاثیراتی که بر امواج الکترومغناطیسی دارد، در انواع ارتباطات ماهواره ای، شبکه های مخابرات و رادیویی، سامانه های ناوبری و موقعیت یابی، شبکه برق رسانی و حتی قطعات الکترونیکی و سخت افزار ماهواره ها اثرگذار بوده و بسته به میزان شدت طوفان مغناطیسی، می تواند سبب آسیب ها و خسارت های گوناگونی شود. طوفان مغناطیسی فعلی با Kp=5 در رده ضعیف ترین طوفان های مغناطیسی دسته بندی میشود که دارای کمترین تأثیرات ثانویه است.


نمودار تغییرات شاخص سیاره ای Kp طی روزهای متوالی. مقدار شاخص بزرگتر از عدد 5، نشان دهنده طوفان مغناطیسی است.


آدرس کوتاه شده: