چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۰:۲۷ ۲۳۱
طبقه بندی: رویدادها
چچ
ماه گرفتگی جزئی ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸

ماه گرفتگی جزئی ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸

ماه گرفتگی جزئی زمانی اتفاق می افتد که زمین از میان خورشید و ماه بدر عبور می کند طوریکه این سه جرم دقیقا در یک راستا قرار ندارند.

ماه گرفتگی جزئی (Partial lunar eclipse) زمانی اتفاق می افتد که زمین از میان خورشید و ماه بدر عبور می کند طوریکه این سه جرم دقیقا در یک راستا قرار ندارند. در این وضعیت، تنها بخش کوچکی از سطح ماه در بخش تاریک سایه زمین فرو می رود و بقیه سطح ماه، وارد بخش نیم سایه زمین می شود. به سبب شیب صفحه مداری ماه، هر شب که ماه بدر در آسمان باشد، ما شاهد گرفت جزئی نخواهیم بود. صفحه مداری ماه حول زمین دارای زاویه ۵ درجه نسبت به صفحه مداری زمین حول خورشید (دایره البروج) است. به نقاطی که این دو صفحه یکدیگر را قطع می کنند، گره مداری (Node) گفته می شود. ماه گرفتگی (Lunar eclipse) زمانی اتفاق می افتد که ماه نزدیک یکی از این گره ها واقع شده و در فاز بدر است و خورشید گرفتگی (Solar eclipse) زمانی اتفاق می افتد که ماه در نزدیکی یکی از این گره ها قرار می گیرد و در فاز ماه نو است.

مراحل ماه گرفتگی جزئی به قرار ذیل است؛
آغاز گرفت نیم سایه ای: نیم سایه زمین، سطح ماه را می پوشاند.
آغاز گرفت جزئی: سایه زمین در حال حرکت بر روی ماه است.
ماکزیمم گرفت: سایه زمین، بزرگترین بخش از ماه را می پوشاند.
پایان گرفت جزئی: سایه زمین، سطح ماه را ترک کرده است.
پایان گرفت نیم سایه ای: نیم سایه زمین، سطح ماه را ترک کرده است و این پایان ماه گرفتگی خواهد بود.

ماه گرفتگی جزئی برای تمام ساکنانی که در سمت شب کره زمین واقع شده اند، قابل رویت است. برای رصد این پدیده، نیاز به تجهیزات رصدی خاصی نیست. همه آنچه شما نیاز دارید دانستن تاریخ و ساعت گرفت در محل رصد شماست.

در تاریخ ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸ یک ماه گرفتگی جزئی به وقوع می پیوندد. این ماه گرفتگی از استرالیا، آفریقا، آمریکای جنوبی،‌اکثر بخش های اروپا و آسیا قابل رویت است.
تمامی مراحل این ماه گرفتگی درصورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی در تهران قابل رویت است.
زمانهای گرفت برای تهران مطابق جدول زیر است:

مراحل گرفت زمان به وقت جهانی زمان به وقت تهران وضعیت رؤیت پذیری
آغاز گرفت نیم سایه ای 25 تیرماه ساعت 18:43:51 25 تیرماه ساعت 23:13:51 قابل رؤیت
آغاز گرفت جزئی 25 تیرماه ساعت 20:01:43 26 تیرماه ساعت 00:31:43 قابل رؤیت
ماکزیمم گرفت 25 تیرماه ساعت 21:30:44 26 تیرماه ساعت 02:00:44 قابل رؤیت
پایان گرفت جزئی 25 تیرماه ساعت 22:59:39 26 تیرماه ساعت 03:29:39 قابل رؤیت
پایان گرفت نیم سایه ای 26 تیرماه ساعت 00:17:38 26 تیرماه ساعت 04:47:38 قابل رؤیت

آدرس کوتاه شده: