سه شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۲۰:۲۷ ۲۱۵
طبقه بندی: اخبار نجوم و اکتشافات فضایی
چچ
برنامه های هفته جهانی فضا سال ۱۳۹۷

برنامه های هفته جهانی فضا سال ۱۳۹۷

همزمان با نشست خبری دکتر براری رییس سازمان فضایی ایران که به مناسبت هفته جهانی فضا در تاریخ ۹ مهرماه ۱۳۹۷ برگزار شد برنامه های که در طول این هفته توسط سازمان فضایی ایران و دیگر سازمان ها و نهاد ها اجرا خواهد شد، اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران همزمان با نشست خبری دکتر براری رییس سازمان فضایی ایران که به مناسبت هفته جهانی فضا در تاریخ ۹ مهرماه ۱۳۹۷ برگزار شد برنامه های که در طول این هفته توسط سازمان فضایی ایران و دیگر سازمان ها و نهاد ها اجرا خواهد شد، اعلام شد. این برنامه ها در لینک زیر قابل مشاهده است:

جدول برنامه های هفته جهانی فضا

آدرس کوتاه شده: