سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ۲۰:۲۷ ۵۰
طبقه بندی:
چچ
آخرین خورشیدگرفتگی سال ۱۳۹۵ خورشیدی

آخرین خورشیدگرفتگی سال ۱۳۹۵ خورشیدی

روز ۸ اسفندماه سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی مردم بخشی از سیاره ما شاهد رخدادی نسبتا نادر به نام خورشیدگرفتگی کلی (کسوف کلی) بودند. این پدیده جذاب زمانی رخ می دهد که ماه دقیقا بین زمین و خورشید قرار گرفته و مانع رسیدن نور خورشید به زمین گردد.

روز ۸ اسفندماه سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی مردم بخشی از سیاره ما شاهد رخدادی نسبتا نادر به نام خورشیدگرفتگی کلی (کسوف کلی) بودند. این پدیده جذاب زمانی رخ می­ دهد که ماه دقیقا بین زمین و خورشید قرار گرفته و مانع رسیدن نور خورشید به زمین گردد. در نگاه اول به نظر می­ رسد این پدیده باید در ابتدای هر ماه قمری اتفاق افتد ولی به علت زاویه میل مداری ماه، در هر سال حداقل ۲ کسوف و حداکثر ۵ کسوف اتفاق می ­افتد. این پدیده فقط در بخش­ های خاصی از کره زمین قابل مشاهده است. متاسفانه این گرفت از ایران قابل مشاهده نبود. گرفت کلی اسفندماه فقط در جنوب آفریقا و آمریکایی جنوبی قابل رویت بود. گرفت جزئی نیز در بخش ­های بزرگی از آفریقا و آمریکای جنوبی توسط علاقه­ مندان مشاهده و ثبت شد.

نقشه گرفت:

AWT IMAGE

در نقشه بالا:

  • گرفتگی در مناطق سفید قابل رویت نبود.
  • مناطق زرد کم­رنگ شاهد پوشیدگی ۴۰ درصد از سطح خورشید بودند.
  • در مناطق نارنجی گرفت بیش از ۹۰ درصد قابل مشاهده بود.
  • نواحی که در نوار باریک مرکزی قرار دارند شاهد گرفت کلی بودند.


زمان­بندی گرفت:


رخداد کسوف

ساعت رخداد در روز ۸ اسفند ۱۳۹۵

(به وقت تهران)

اولین نقطه از کره زمین که شاهد شروع گرفت جزئی بود

۱۵:۴۰

اولین نقطه از کره زمین که شاهد شروع گرفت کلی بود

۱۶:۴۵

زمان بیشینه گرفت

۱۸:۲۸

آخرین نقطه از کره زمین که شاهد شروع گرفت جزئی بود

۲۰:۰۱

آخرین نقطه از کره زمین که شاهد شروع گرفت کلی بود

۲۱:۰۵


آدرس کوتاه شده: