دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۱۷ ۱۱
چچ

ISO 20473:2007

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین تقسیم بندی تابش اپتیکی در باندهای طیفی برای اپتیک و فوتونیک است. این استاندارد برای استفاده در روشنایی یا مخابرات یا محافظت در برابر خطرات ناشی از تابش اپتیکی در فضاهای شغلی کاربرد ندارد.
استاندارد از طریق این لینک در دسترس است.
شایان ذکراست نسخه سال 2007 این استاندارد با عنوان استاندارد اپتیک و فوتونیک باندهای طیفی با کد INSO 21734 در استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین المللی / منطقه ای زیر به روش معادل یکسان تهیه و تدوین شده است و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می باشد و معادل یکسان استاندارد بین المللی / منطقه ای مزبور است:


ISO 20473: 2007, Optics and photonics- Spectral bands


برای دریافت فایل نسخه فارسی استاندارد اینجا را کلیک کنید.


آدرس کوتاه شده:
پربازدیدترین مطالب مطالب