سه شنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۱۱ ۱۸
چچ

تصویر خورشید در تاریخ 1400/08/16


تصویر فوق در تاریخ 16 آبان ماه 1400، با استفاده از تلسکوپ کرونادوی خورشیدی ۹۰ میلمتری سازمان فضایی ایران در فیلتر اچ آلفا به ثبت رسیده است. در این تصویر سه عارضه لکه های خورشیدی، زبانه های خورشیدی (در لبه های خورشید) و شراره های خورشیدی دیده می شود.

لکه ها، ناحیه‌ای بر روی سطح خورشید (فوتوسفر) می‌باشند که به وسیله فعالیت‌های شدید مغناطیسی بوجود می‌آیند که مانع از انتقال گرما از درون خورشید به سطح آن می‌شوند. این ناحیه‌ها به علت کاهش درجه حرارت سطح به وجود می‌آیند. آن‌ها می‌توانند بدون کمک تلسکوپ از روی زمین نیز دیده شوند. اگرچه این ناحیه‌ها درجه حرارتی در حدود ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ درجه کلوین دارند، تضاد دمای این ناحیه با مواد پیرامون در حدود ۵۸۰۰ کلوین به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به وضوح به عنوان لکه‌های سیاه دیده شوند. توزیع لکه‌های خورشیدی بر روی سطح خورشید در خلال چرخه ۱۱ ساله تغییر می کند. لکه‌های خورشیدی در آغاز یک چرخه در عرضهای جغرافیایی ۳۵ درجه شمالی یا جنوبی قرا ر می‌گیرند.

زبانه های خورشیدی، فورانهایی درخشان از سطح خورشید هستند، زبانه ها متصل به سطح خورشید بوده و تا محدوده ی جو خورشید (تاج) گسترش می یابند. آنها تا چندین ماه بر روی خورشید باقی می مانند.
شراره های خورشیدی، درخشندگی های ناگهانی (لکه های سفیدرنگ) در نزدیکی سطح خورشید هستند. شراره ها غالبا همراه با یک فوران جرم تاجی (CME) دیده می شوند. شراره، ابرهایی از الکترون ها، یون ها و اتم ها را از طریق تاج خورشید به فضا پرتاب می کند. این ابرها معمولا یک تا دو روز پس از وقوع، به زمین می رسند.


آدرس کوتاه شده:
پربازدیدترین مطالب تصاویر خورشید با فیلتر اچ آلفا