یکشنبه, ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۵ ۲۸۸
چچ
قوانین و استانداردها

قوانین و استانداردها

از دیرباز یکسان‌سازی معیارها و کمیت‌های اندازه‌گیری در میان بشر مورد توجه بوده است و می‌توان نخستین استاندارهای جوامع انسانی را معیارهای مورد استفاده در هر جامعه برای سنجش کمیت‌های فیزیکی مانند جرم، طول، زمان و ... دانست. تعیین معیارهای مورد اتفاق از طریق اصول علمی و بر اساس قراردادهای جهانی در ایجاد فهم مشترک از یافته‌های علمی و یا نحوه اجرای فرآیندها و توصیف نتایج امری ضروری است. همه ما در طول روز بدون اطلاع، از انواع استانداردهای مورد اجماع استفاده می‌کنیم، استانداردهای مربوط به تبادل داده‌ها و یا عملکرد سخت‌افزارهای تجهیزات الکترونیکی، استاندارهای مربوط به ساخت‌وسازهای ابنیه و زیرساخت‌های عمرانی و استاندارهای مرتبط با اوزان و کمیت‌های فیزیکی از این دسته هستند. با گسترش علوم و توسعه فناوری‌ها اهمیت استفاده از استانداردها بیش‌ از پیش خود را نشان داده است به‌ طوری‌ که گستره استانداردها به حوزه‌های علوم انسانی و مدیریت نیز کشیده شده است. در حال حاضر ساخت تجهیزات اپتیکی، ابزارگان رصدی و داده گیری در طول‌ موج‌های متعدد، مدارگردها و محموله‌های اکتشافاتی همگی مبتنی بر استانداردهای جهانی صورت می‌گیرد که توسط سازمان‌ها و یا نهادهای بین‌المللی تعریف و ارائه می‌گردند. همچنین تحلیل دقیق داده‌های علمی و رصدی، تبادل داده‌ها، مدیریت رصدخانه‌ها و تجهیزات رصدی و ارائه گزارش‌های علمی و فنی در چارچوب استانداردهای بین‌المللی و یا ملی انجام می‌شوند. بنابراین به دلیل اهمیت موضوع و با توجه به اینکه انجام هر فعالیتی چنانکه مورد پذیرش عموم باشد، نیازمند انجام در فرآیندی استاندارد است، در این بخش ‌بر آنیم تا به معرفی برخی از مهم‌ترین استانداردهای حوزه نجوم و اکتشافات فضایی بپردازیم.آدرس کوتاه شده:
پربازدیدترین مطالب مطالب