۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۱:۲۰ ۴۸۸
طبقه بندی: رصدخانه های ایران
چچ
رصدخانه های ایران

رصدخانه های ایران

در این بخش به معرفی تعدادی از رصدخانه های کشور پرداخته ایم. در هریک از رصدخانه های مذکور، توضیحاتی شامل؛ معرفی و تاریخچه، موقعیت جغرافیایی، تجهیزات، خدمات قابل ارائه توسط هر رصدخانه، امکانات جانبی، وبسایت یا صفحات مجازی رصدخانه و نحوه دسترسی به رصدخانه ارائه شده است.

آدرس کوتاه شده: