دوشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۳۹ ۱۳
چچ
طرح ها

طرح ها

بخش نجوم سازمان فضایی ایران اقدام به انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در حوزه های مختلف نجوم و اکتشافات فضایی نموده است.

بخش نجوم سازمان فضایی ایران اقدام به انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در حوزه های مختلف نجوم و اکتشافات فضایی نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر حوزه، روی آن کلیک نمایید.


اقلیم فضایی اجرام نزدیک به زمین
فعالیت های پژوهشی با تلسکوپ های کوچک فعالیت های ترویجی

آدرس کوتاه شده: