جمعه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹:۰۱ ۲۶۹
چچ

شرایط عضویت


کلیه رصدخانه‌های اپتیکی کشور که دارای شرایط عضویت ذیل باشند می‌توانند اقدام به تکمیل فرم عضویت در باشگاه نمایند؛

۱. داشتن امکانات مطلوب در راستای اجرای اهداف باشگاه
۲. امکان انجام حداقل یکی از خدمات قابل ارائه توسط باشگاه
۳. قرارگیری رصدخانه در موقعیت مناسب از لحاظ عوارض افق و آلودگی نوری
۴. دارا بودن تجربه کاری مناسب کارشناسان
۵. تعهد در ارائه خدمات آموزشی به اعضای باشگاه و جامعه هدف
۶. حفظ و نگهداری از امکانات موجود و ارتقاء و تجهیز امکانات رصدی متناسب با خدمات تخصصی که هر رصدخانه ارائه می‌کند.
۷. ارائه خدمات پایدار و قابل اطمینان توسط رصدخانه
۸. به رسمیت شناختن حق و حقوق مادی و معنوی باشگاه درخصوص نتایج حاصل از فعالیت‌ها و پروژه‌های مشترک

آدرس کوتاه شده:
پربازدیدترین مطالب باشگاه رصدخانه های نجومی ایران (برنا)