دوشنبه, ۰۲ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۴۱ ۱۵۹
چچ

خدمات قابل ارائه در رصدخانه مرکز ماهدشت


| تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
ارائه خدمات رصدی به پژوهشگران و جامعه دانشگاهی در چارچوب فعالیت های نجوم سازمان فضایی ایران صورت می پذیرد. رصدخانه مرکز ماهدشت اقدام به ارائه داده‌های رصدی به کاربران به دو صورت حضوری و غیر حضوری می‌نماید.

  • رصد حضوری: در رصد حضوری داده های رصدی در حضور پژوهشگر و با نظارت کارشناس رصدخانه اخذ می گردد.
  • رصد غیرحضوری: در این سرویس، داده های رصدی مورد نیاز پژوهشگران، بدون نیاز به حضور مستقیم آنها توسط کارشناس رصدخانه اخذ می گردد و امکان نظارت بر داده گیری تحت بستر وب برای پژوهشگران مهیا شده است.


آدرس کوتاه شده: