دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۲۰ ۱۰۵۴
چچ
رصدخانه اپوسوس

رصدخانه اپوسوس

پروژه سیستم اپتیکی زمین پایه رصد اجرام فضایی (APOSOS) اقیانوسیه و آسیا توسط چین، پرو و ترکیه درسال ۲۰۰۸ پیشنهاد شد و در دومین جلسه شورای اپسکو در سال ۲۰۰۹ تصویب گردید.

پروژه سیستم اپتیکی زمین پایه رصد اجرام فضایی (APOSOS) اقیانوسیه و آسیا توسط چین، پرو و ترکیه درسال ۲۰۰۸ پیشنهاد شد و در دومین جلسه شورای اپسکو در سال ۲۰۰۹ تصویب گردید. هدف این پروژه توسعه یک شبکه رصد ییکپارچه متشکل از اعضای اپسکو، برپایه ردیاب های اپتیکی اجرام فضایی است. سازمان فضایی ایران به نمایندگی از ایران در سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه (APSCO) عضویت دارد و از اعضاء فعال این پروژه است که در فاز اول با استفاده از رصدخانه مرکز ماهدشت ماهواره ها و پسماندهای فضایی را ثبت نموده است. به منظور افزایش همکاری اعضاء در شبکه، مقرر شد که سه تلسکوپ از سوی سازمان اپسکو در سه کشور عضو مستقرگردد. درسال ۱۳۹۴ دوکشور پاکستان و پرو میزبان دو تلسکوپ مذکور بوده اند و تلسکوپ سوم به کشور ایران منتقل و توسط کارشناسان APSCO نصب، راه اندازی و تحویل شد. این تلسکوپ از نوع شکستی آپوکروماتیک شامل ۹ عدسی و با گشودگی دهانه ۱۵۰ میلیمتر، شامل یک دوربین تصویربرداری با حساسیت کوانتومی بسیار بالاست.
هدف اصلی این پروژه ایجاد شبکه با امکانات موجود به منظور ردیابی پسماندها و اجرام فضایی در مدار LEO و هدف نهایی آن تأمین امکانات جدید و توسعه توانایی برای ردیابی اجرام و پسماندهای فضایی در مدار MEO و GEO است. براساس این اهداف، مأموریت های ذیل برای این پروژه درنظر گرفته شده است؛

  • آشکارسازی، ردیابی و شناسایی اجرام فضایی
  • تعیین مدار اجرام فضایی رصد شده، پیش بینی موقعیت و مسیر آنها و تهیه کاتالوگ از این اجرام حفاظت از اموال بشر در فضا
  • پیش بینی زمان و مکان ورود اجرام فضایی در حال سقوط به جو زمین
  • ترویج و توسعه تکنیک های رصدی و کاربردهای آن برای کشورهای عضو اپسکو


دانلود بروشور رصدخانه اپوسوس


آدرس کوتاه شده: