شنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ۱۴۰
چچ

تاریخ های مهم و برنامه زمانبندی

ثبت نام در سایت همایش: ۱۴مهر ماه ۱۳۹۶
اعلام اسامی پذیرفته شدگان از طریق ایمیل: ۱۵مهر ماه ۱۳۹۶
انتشار اسامی پذیرفته شدگان نهایی در سایت: ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۶
برگزاری همایش: دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۶
برنامه زمانبندی همایش و عناوین سخنرانی ها

آدرس کوتاه شده:
پربازدیدترین مطالب همایش سیارات فراخورشیدی و جهان های زیست پذیر