جمعه, ۰۷ مهر ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ۱۳۷
چچ

استادان و سخنرانان مدعو

 

 
دکتر نادر حقیقی پور
     استاد موسسه نجوم دانشگاه هاوایی
     رئیس بخش علوم سیاره ای و اخترزیست شناسی اتحادیه بین المللی نجوم (IAU)


دکتر سهراب راهوار
     استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف


دکتر نعمت الله ریاضی
     استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی


خانم دکتر حاجی زاده
     استاد فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب


دکتر صدیقه سجادیان
     استاد فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان


مهندس کورش رکنی
    مدیر بخش نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران
 
آدرس کوتاه شده:
پربازدیدترین مطالب همایش سیارات فراخورشیدی و جهان های زیست پذیر