چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ۲۰۲
چچ

پدیده خسوف ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

AWT IMAGE

زمانی که زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد، خسوف یا ماه گرفتگی ایجاد می‌شود. شانزدهمین روز مرداد ۱۳۹۶، زمین شاهد پدیده ماه گرفتگی یا خسوف جزئی بود. در این پدیده تنها بخش کوچکی از ماه در درون سایه زمین قرار گرفت. این پدیده در رصدخانه مرکز ماهدشت رصد و تصویربرداری شد. ساعات گرفت از دید ناظر رصدخانه به شرح جدول زیر است:

عنوان زمان ارتفاع ماه (درجه)
تماس اول نیم سایه ۲۰:۲۳ ۴:۴۶
تماس اول سایه ۲۱:۴۸ ۱۹:۲۳
تماس دوم نیم سایه ۲۱:۴۹ ۱۹:۱۲
تماس دوم سایه ۲۲:۵۵ ۳۴:۵۴
تماس چهارم نیم سایه ۱:۲۲ ۳۸:۲۰

آدرس کوتاه شده:
پربازدیدترین مطالب تصاویر نجومی رصدخانه