دوشنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ۱۳۱
چچ

تصویر ماه در تاریخ ۲۱ خردادماه

AWT IMAGE

ماه تنها قمر سیاره زمین است که با بازتاباندن نور خورشید، شب‌های زمین را کمی روشن می‌کند. ماه پنجمین قمر طبیعی بزرگ در سامانه خورشیدی در میان ۱۷۳ قمر موجود در این سامانه است. قطر ماه حدود ۳٬۵۰۰ کیلومتر است. جو ندارد و در پهنه آن دهانه‌های برخوردی درپی برخورد شهاب سنگ ها پدید آمده است.
قطر کره ماه یک‌چهارم کره زمین است و هیچ سیاره دیگری در سامانه خورشیدی، نسبت به اندازه خود، دورگردی به این بزرگی ندارد. چگالی ماه چهارپنجم چگالی زمین است.
یکی از معروفترین عوارض بر روی سطح ماه، دهانه بزرگ و جوان تیکو است که ماه بدر بهترین زمان برای رصد آن است. تصویر فوق توسط تلسکوپ ۱۶ اینچ اشمیت کاسگرین از رصدخانه سازمان فضایی ایران در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ ثبت شده است. در این تصویر، دهانه تیکو در بخش جنوبی ماه قابل رؤیت است.

آدرس کوتاه شده:
پربازدیدترین مطالب تصاویر نجومی رصدخانه