چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ۱۰۶
چچ

حمایت در برگزاری سومین کنفرانس بین المللی اختفا و گرفت

سومین کنفرانس بین‌المللی اختفا و گرفت توسط قسمت خاورمیانه ای آیوتا و با حمایت سازمان فضایی ایران و اتحادیه بین المللی نجوم از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۱ در محل پژوهشگاه فضایی سازمان فضایی ایران برگزار شد.
در این کنفرانس سه کارگاه متغیرهای گرفتی (۱۱ آبان)، اختفا و بررسی های فرانپتونی (۱۲ آبان)، منظومه های فراخورشیدی (۱۳ آبان) برگزار گردید و در مجموع ۱۰۸ نفر در این سه کارگاه شرکت داشتند.
در مجموع این کنفرانس در بالاترین سطح علمی برگزار شد و مورد توجه جامعه ی نجوم حرفه ای و آماتوری قرار گرفت.

آدرس کوتاه شده: