چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ۱۳۸
چچ

نخستین کارگاه های تخصصی اختفا و فراخورشیدی ها

نخستین کارگاه‌های تخصصی مربوط به کارگروه منظومه های فراخورشیدی (۲۳ آذر) و کارگروه اختفا و بررسی های فرانپتونی (۲۴ آذر) در محل پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد. موضوع سخنرانی های کارگاه عبارت بودند از؛ آموزش نحوه ی رصد و استفاده از ابزارها و نرم افزارهای مختلف، نحوه ستاره یابی و استخراج اطلاعات، بررسی اختفاهای قابل بررسی در منظومه شمسی و معرفی آنها و زمان سنجی، نحوه ی استفاده، استخراج و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آکولت ۴، آکولت واچر و limovie۰۹۲۹b ارائه گردید.

آدرس کوتاه شده: