شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۰۳:۰۱ ۲۴۴
چچ

تصویر خورشید در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


تصویر فوق در تاریخ ۲ شهریورماه ۱۳۹۸ با استفاده از تلسکوپ کرونادوی خورشیدی ۹۰ میلمتری سازمان فضایی ایران در فیلتر اچ آلفا به ثبت رسیده است. در این تصویر عارضه زبانه های خورشیدی (در لبه های خورشید) دیده می شود.
یکی از مهمترین عوارض کروموسفر خورشید که مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته، زبانه های خورشیدی است. زبانه های خورشیدی، فورانهایی درخشان از سطح خورشیدی هستند، زبانه ها متصل به سطح خورشید بوده و تا محدوده جو خورشید (تاج) گسترش می یابند. دمای یک زبانه خورشیدی در حدود ۱۰۰۰۰ درجه کلوین و چگالی آن چندین برابر بیشتر از کروموسفر اطرافش است. یک زبانه غالبا به شکل میدان مغناطیسی احاطه کننده اطرافش، ظاهر می شود بنابراین با تغییر میدان مغناطیسی، ظاهر زبانه ها نیز تغییر می کند ازینرو می توان گفت زبانه ها به عنوان ابزاری برای نقشه برداری میدان مغناطیسی خورشید محسوب می شوند. طول عمر آنها از جند روز تا چند ماه متغیر است. 
آدرس کوتاه شده:
پربازدیدترین مطالب تصاویر خورشید با فیلتر اچ آلفا