دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۱۲ ۳۷
طبقه بندی: رویدادها
سطح برگزاری: سراسری
چچ
رویداد آسانسور فضایی و بندر ستارگان برگزار شد

رویداد آسانسور فضایی و بندر ستارگان برگزار شد

رویداد آسانسور فضایی و بندر ستارگان برگزار شد

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸
تاریخ پایان: دوشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۸
آدرس محل برگزاری: تهران